Matematik-9
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
9.1.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. Boole ve Leibniz'in çalışmalarına yer verilir. önerme  bileşik önerme  önermenin değili  ve  veya  ya da bağlaçları  De Morgan kuralları  koşullu önerme  koşullu önermenin karşıtı  koşullu önermenin tersi  koşullu önermenin karşıt tersi  iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart)  açık önerme  her  bazı  tanım  aksiyom  teorem  ispat  hipotez  hüküm  
9.1.1.2. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 've, veya, ya da' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. önerme  bileşik önerme  önermenin değili  ve  veya  ya da bağlaçları  De Morgan kuralları  koşullu önerme  koşullu önermenin karşıtı  koşullu önermenin tersi  koşullu önermenin karşıt tersi  iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart)  açık önerme  her  bazı  tanım  aksiyom  teorem  ispat  hipotez  hüküm  
9.1.1.3. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. a) Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi verilir.
b) p=>q ≡ p' V q olduğu doğruluk tablosu yardımıyla gösterilir.
c) ' ve, veya, ya da, ise' bağlaçları kullanılarak verilen, en fazla üç önerme içeren ve en fazla dört bileşenli bileşik önermelere denk basit önermeler buldurulur.
ç) p<=>q ≡ (p=>q)^(q=>p) olduğu doğruluk tablosu ile gösterilir.
önerme  bileşik önerme  önermenin değili  ve  veya  ya da bağlaçları  De Morgan kuralları  koşullu önerme  koşullu önermenin karşıtı  koşullu önermenin tersi  koşullu önermenin karşıt tersi  iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart)  açık önerme  her  bazı  tanım  aksiyom  teorem  ispat  hipotez  hüküm  
9.1.1.4. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. Sözel olarak verilen ve niceleyici içeren açık önermeler, sembolik mantık diliyle; sembolik mantık diliyle verilen ve niceleyici içeren açık önermeler de sözel olarak ifade edilir. önerme  bileşik önerme  önermenin değili  ve  veya  ya da bağlaçları  De Morgan kuralları  koşullu önerme  koşullu önermenin karşıtı  koşullu önermenin tersi  koşullu önermenin karşıt tersi  iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart)  açık önerme  her  bazı  tanım  aksiyom  teorem  ispat  hipotez  hüküm  
9.1.1.5. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar. Bir teoremin hipotezi ve hükmü belirtilir. önerme  bileşik önerme  önermenin değili  ve  veya  ya da bağlaçları  De Morgan kuralları  koşullu önerme  koşullu önermenin karşıtı  koşullu önermenin tersi  koşullu önermenin karşıt tersi  iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart)  açık önerme  her  bazı  tanım  aksiyom  teorem  ispat  hipotez  hüküm  
9.2.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. a) Kümelerle ilgili gerçek hayattan örneklere yer verilir.
b) Kümelerin farklı gösterimlerine yer verilir.
c) Cantor’un çalışmalarına yer verilir.
küme  eleman  evrensel küme  boş küme  alt küme  öz alt küme  sonlu küme  sonsuz küme  eşit kümeler  Sembol ve Gösterimler  
9.2.1.2. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde Temel Kavramlar
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. a) Alt küme kavramı ve özellikleri ele alınır.
b) Alt küme kavramıyla ilgili gerçek hayattan örneklere yer verilir.
c) Kombinasyon gerektiren problemlere girilmez.
küme  eleman  evrensel küme  boş küme  alt küme  öz alt küme  sonlu küme  sonsuz küme  eşit kümeler  Sembol ve Gösterimler  
9.2.1.3. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde Temel Kavramlar
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. a) İki kümenin eşitliği kavramı alt küme ile ilişkilendirilir.
b) Denk küme kavramı verilmez.
küme  eleman  evrensel küme  boş küme  alt küme  öz alt küme  sonlu küme  sonsuz küme  eşit kümeler  Sembol ve Gösterimler  
9.2.2.1. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde İşlemler
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. a) Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerinin özellikleri verilir.
b) Ayrık küme kavramına yer verilir.
c) En fazla üç kümenin birleşiminin eleman sayısını veren ilişkiler üzerinde durulur.
ç) Kümelerle yapılan işlemler ve sembolik mantıkta kullanılan sembol, gösterim ve bunlarla ifade edilen işlemler arasında aşağıdaki ilişkilendirmeler yapılır
d) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
küme  eleman  evrensel küme  boş küme  alt küme  öz alt küme  sonlu küme  sonsuz küme  eşit kümeler  Sembol ve Gösterimler  
9.2.2.2. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde İşlemler
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. a) Sıralı ikili ve sıralı ikililerin eşitliği örneklerle açıklanır.
b) Kartezyen çarpımın eleman sayısı buldurulur.
c) Sadece sonlu sayıda elemanı olan kümelerin kartezyen çarpımlarının grafik çizimi yapılır.
küme  eleman  evrensel küme  boş küme  alt küme  öz alt küme  sonlu küme  sonsuz küme  eşit kümeler  Sembol ve Gösterimler  
9.3.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Sayı Kümeleri
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. a) Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçek sayı kümelerinin sembolleri tanıtılarak bu sayı kümeleri arasındaki ilişki üzerinde durulur.
b) √2,√3,√5 gibi sayıların sayı doğrusundaki yeri belirlenir.
c) Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri üzerinde durulur.
ç) R'nin geometrik temsilinin sayı doğrusu, RxR'nin geometrik temsilinin de kartezyen koordinat sistemi olduğu vurgulanır.
doğal sayılar  tam sayılar  rasyonel sayılar  irrasyonel sayılar  gerçek (reel) sayılar  
9.3.2.1. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Bölünebilme Kuralları
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bu sayılardan elde edilen 6, 12, 15 gibi sayıların bölünebilme kuralları ele alınır. doğal sayılar  tam sayılar  rasyonel sayılar  irrasyonel sayılar  gerçek (reel) sayılar  
9.3.2.2. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Bölünebilme Kuralları
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
b) Elektronik tablolarda bulunan EBOB ve EKOK fonksiyonlarından yararlanılır.
doğal sayılar  tam sayılar  rasyonel sayılar  irrasyonel sayılar  gerçek (reel) sayılar  
9.3.2.3. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Bölünebilme Kuralları
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. Modüler aritmetiğe girilmeden periyodik durum içeren problemlere yer verilir. doğal sayılar  tam sayılar  rasyonel sayılar  irrasyonel sayılar  gerçek (reel) sayılar  
9.3.3.1. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. a) Açık, kapalı ve yarı açık aralık kavramları ile bunların gösterimleri üzerinde durulur.
b) Aralıkların kartezyen çarpımlarına yer verilmez.
bilinmeyen  değişken  denklem  denklemin derecesi  eşitsizlik  gerçek sayı aralıkları  çözüm kümesi  mutlak değer  
9.3.3.2. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. a) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözümü hatırlatılır.
b) Harezmî'nin denklemler konusundaki çalışmalarına yer verilir.
bilinmeyen  değişken  denklem  denklemin derecesi  eşitsizlik  gerçek sayı aralıkları  çözüm kümesi  mutlak değer  
9.3.3.3. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. a) Bir gerçek sayının mutlak değeri hatırlatılarak mutlak değer özellikleri verilir.
b) İkiden çok mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklere girilmez.
bilinmeyen  değişken  denklem  denklemin derecesi  eşitsizlik  gerçek sayı aralıkları  çözüm kümesi  mutlak değer  
9.3.3.4. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. a) Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümeleri bulunurken yerine koyma, yok etme veya grafikle çözüm yöntemlerinden faydalanılır.
b) Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözümü, analitik düzlemde gösterilir.
bilinmeyen  değişken  denklem  denklemin derecesi  eşitsizlik  gerçek sayı aralıkları  çözüm kümesi  mutlak değer  
9.3.4.1. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. a) Üslü ifade kavramı hatırlatılır.
b) Bir gerçek sayının tam sayı kuvveti ile ilgili uygulamalar yapılır.
c) Üslü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.
üslü ifade  taban  üs  köklü ifade  rasyonel kuvvet
9.3.4.2. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. a) Köklü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.
b) .......... olduğu vurgulanarak köklü ifadeler ve üslü ifadeler arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.
c) En çok iki terimli köklü ifadelerin eşleniklerine yer verilir.
ç) Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle yapılan işlemlere yer verilmez.
üslü ifade  taban  üs  köklü ifade  rasyonel kuvvet
9.3.5.1. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. a) Oran, orantı, doğru orantı, ters orantı kavramları ile oran ve orantıya ait özellikler hatırlatılır.
b) Altın oran tanıtılarak gerçek hayattan örnekler verilir ancak hesaplama yöntemlerine yer verilmez.
oran  orantı  doğru orantı  ters orantı  yüzde
9.3.5.2. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. a) Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel ve sayısal temsilleri ile ilgili uygulamalar yapılır.
b) Farklı problem çözme stratejilerinin uygulanmasını gerektiren oran, orantı kavramlarının kullanıldığı problemlere (örneğin elektrik, su vb. fatura ve ödemeler; sayı, kesir, yaş, işçi, alım-satım, kâr-zarar, yüzde ve karışım problemleri; hız ve hareket (hız kavramı, sabit hız, ortalama hız, birimler arası dönüşüm (km/sa., m/sn.)) yer verilir; faiz, havuz, saat problemlerine girilmez.
c) Rutin olmayan problem türlerine de yer verilerek farklı problem çözme stratejilerinin uygulanmasına imkân verilir.
oran  orantı  doğru orantı  ters orantı  yüzde
9.4.1.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. a) Kültür ve medeniyetimizden geometrinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlamış bilim insanları ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalar tanıtılır. Mustafa Kemal Atatürk’ün geometri üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedilir.
b) Açı çeşitleri ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar hatırlatılır.
c) Üçgende sadece iç ve dış açı özelliklerinin kullanıldığı sorulara yer verilir. İkizkenar ve eşkenar üçgenin açı özellikleri üzerinde durulur.
üçgen  açı  kenar  iç açı  dış açı  üçgen eşitsizliği  eşkenar üçgen  ikizkenar üçgen  dik üçgen
9.4.1.2. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. a) Bir üçgende en uzun kenarın karşısındaki açının ölçüsünün en büyük olduğu ve bunun tersinin de doğru olduğu gösterilir.
b) Dinamik matematik yazılımları kullanılarak oluşturulan üçgenlerin kenar ve açıları arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi sağlanır.
üçgen  açı  kenar  iç açı  dış açı  üçgen eşitsizliği  eşkenar üçgen  ikizkenar üçgen  dik üçgen
9.4.1.3. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. a) İki kenar uzunluğu verilen bir üçgenin üçüncü kenar uzunluğunun hangi aralıkta değerler alabileceğine ilişkin uygulamalar yapılır.
b) Dinamik matematik yazılımlarından yararlanılarak hangi durumlarda üçgen oluşacağının test edilmesi sağlanır.
üçgen  açı  kenar  iç açı  dış açı  üçgen eşitsizliği  eşkenar üçgen  ikizkenar üçgen  dik üçgen
9.4.2.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. a) İki üçgenin eşliği hatırlatılır.
b) Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) eşlik kuralları, ölçümler yapılarak oluşturulur.
c) Eş üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının da eş olduğu gösterilir.
eşlik  Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.)  Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.)  Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)  Açı-Açı (A.A.)  benzerlik  benzerlik oranı  kesen  
9.4.2.2. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. a) Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.) benzerlik kuralları, ölçümler yapılarak oluşturulur.ABC, DEF, ABC DEF,ABC,22
b) Eşlik ile benzerlik arasındaki ilişki incelenir.
c) Benzer üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının da aynı benzerlik oranına sahip olduğu gösterilir.
ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
eşlik  Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.)  Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.)  Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)  Açı-Açı (A.A.)  benzerlik  benzerlik oranı  kesen  
9.4.2.3. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar. Thales'in çalışmalarına yer verilir. eşlik  Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.)  Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.)  Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)  Açı-Açı (A.A.)  benzerlik  benzerlik oranı  kesen  
9.4.2.4. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. Gerçek hayat problemlerine yer verilir. eşlik  Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.)  Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.)  Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)  Açı-Açı (A.A.)  benzerlik  benzerlik oranı  kesen  
9.4.3.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. a) Açıortay üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının eşit olduğu gösterilir.
b) İç ve dış açıortay uzunlukları formülle hesaplatılmaz.
c) Açıortay özelliklerinin gösteriminde pergel-cetvelden yararlanılır.
ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
açıortay  iç açıortay  dış açıortay  kenarortay  yükseklik  diklik merkezi  kenar orta dikme  ağırlık merkezi  
9.4.3.2. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. a) Kenarortayların kesiştiği nokta ile bu noktanın kenarortay üzerinde ayırdığı parçalar arasındaki ilişki üzerinde durulur.
b) Kenarortayların kesiştiği noktanın, üçgenin ağırlık merkezi olduğuna ve üçgenin ağırlık merkeziyle ilgili özelliklerine yer verilir.
c) Dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay uzunluğunun hipotenüs uzunluğunun yarısı olduğu gösterilir.
ç) Kenarortay uzunluğu formülle hesaplatılmaz.
d) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla üçgen üzerinde değişiklikler yapılarak ve üçgen çeşitlerine bağlı olarak değişikliklerin kenarortaylar üzerindeki etkisi gözlemlenir.
açıortay  iç açıortay  dış açıortay  kenarortay  yükseklik  diklik merkezi  kenar orta dikme  ağırlık merkezi  
9.4.3.3. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir. a) Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde alınan her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıkta olduğu ve bunun karşıtının da doğru olduğu gösterilir.
b) Pergel-cetvel veya bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
açıortay  iç açıortay  dış açıortay  kenarortay  yükseklik  diklik merkezi  kenar orta dikme  ağırlık merkezi  
9.4.3.4. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. a) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir üçgenin yükseklikleri çizilerek kesişimleri üzerinde durulur. Farklı üçgen çeşitleri üzerinde örnekler yapılır.
b) İkizkenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile üçgenin eş olan kenarlarına ait yükseklik arasındaki ilişki bulunur. 23
c) Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile üçgenin yüksekliği arasındaki ilişki bulunur.
açıortay  iç açıortay  dış açıortay  kenarortay  yükseklik  diklik merkezi  kenar orta dikme  ağırlık merkezi  
9.4.4.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. a) Teorem elde edilirken model çeşitliliğine yer verilir.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c) Pythagoras'ın çalışmalarına yer verilir.
Pisagor teoremi  Öklid teoremi  trigonometrik oran  
9.4.4.2. GEOMETRİ
Üçgenler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
b) Euclid'in çalışmalarına yer verilir.
Pisagor teoremi  Öklid teoremi  trigonometrik oran  
9.4.4.3. GEOMETRİ
Üçgenler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. a) Bir açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri dik üçgen üzerinde tanımlanır.
b) Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik değerleri özel üçgenler yardımıyla hesaplanır.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
Pisagor teoremi  Öklid teoremi  trigonometrik oran  
9.4.4.4. GEOMETRİ
Üçgenler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir. a) Sadece 0° ve 180° arasındaki açıların trigonometrik oranları birim çember yardımıyla hesaplatılır.
b) Ebu'l Vefa ve Gıyaseddin Cemşid'in trigonometrik oranlarla ilgili çalışmalarından bahsedilir.
Pisagor teoremi  Öklid teoremi  trigonometrik oran  
9.4.5.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Alanı
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. a) Üçgenin alanı, bir kenarı ile bu kenara ait yükseklik kullanılarak hesaplatılır.
b) İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar.
c) Aynı yüksekliğe sahip üçgenlerin alanlarıyla tabanları; aynı tabana sahip üçgenlerin alanlarıyla yükseklikleri arasındaki ilişki vurgulanır.
ç) Benzer üçgenlerin alanları ile benzerlik oranları arasındaki ilişki belirtilir.
d) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla alan, taban ve yüksekliği değiştirilen bir üçgenin alanınınnasıl değiştiği gözlemlenir.
taban  yükseklik  alan  
9.5.1.1. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. a) Veri kavramı, kesikli ve sürekli veri çeşitleri verilir.
b) Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık kavramları verilir.
c) Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına yer verilmez.
ç) Veri sayısı en fazla beş olan veri grupları için standart sapma hesaplanır.
d) Gerçek hayat durumlarında aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer kavramları birlikte yorumlanır.
veri  kesikli veri  sürekli veri  aritmetik ortalama  ortanca (medyan)  tepe değer (mod)  açıklık  en büyük değer  en küçük değer  standart sapma  
9.5.2.1. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur. a) Histogram oluşturulurken veri grubunun açıklığı seçilen grup sayısına bölünür ve aşağıdaki eşitsizliği sağlayan en küçük doğal sayı değeri grup genişliği olarak belirlenir. Açıklık / Grup Sayısı < Grup Genişliği
b) Veri gruplarının histogramı çizilir.
çizgi grafiği  sütun grafiği  daire grafiği  histogram  grup sayısı  grup genişliği  
9.5.2.2. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. a) İkiden fazla veri grubunun karşılaştırıldığı durumlara da yer verilir.
b) Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.
c) Grafik türleri bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çizilir.
ç) Tasarruf bilinci kazandırmak amacıyla ekmek israfı, su israfı gibi konulara ilişkin veriler kullanılarak grafik oluşturulması sağlanır.
veri  kesikli veri  sürekli veri  aritmetik ortalama  ortanca (medyan)  tepe değer (mod)  açıklık  en büyük değer  en küçük değer  standart sapma  
9.1. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
9.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Mantık
Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.2. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
9.2.1. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde Temel Kavramlar
9.2.2. SAYILAR VE CEBİR
Kümeler
Kümelerde İşlemler
9.3. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.1 SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Sayı Kümeleri
9.3.2. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Bölünebilme Kuralları
9.3.3 SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.4. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
9.3.5. SAYILAR VE CEBİR
Denklemler ve Eşitsizlikler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
9.4. GEOMETRİ
Üçgenler
9.4.1. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Temel Kavramlar
9.4.2. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.3. GEOMETRİ
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
9.4.4. GEOMETRİ
Üçgenler
Dik Üçgen ve Trigonometri
9.4.5. GEOMETRİ
Üçgenler
9.5. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
9.5.1. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
9.5.2. VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Matematik-10
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
10.1.1.1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. a) Sayma konusunun tarihsel gelişim sürecinden söz edilir ve bu süreçte rol alan Sâbit İbn Kurrâ'nın çalışmalarına yer verilir.
b) Faktöriyel kavramı verilerek saymanın temel ilkesi ile ilişkilendirilir.
toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.1.2 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.1.3 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. a) En az iki tanesi özdeş olan nesnelerin tüm farklı dizilişlerinin sayısı örnekler/problemler bağlamında ele alınır.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.1.4 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. a) Kombinasyon kavramı alt küme sayısı ile ilişkilendirilir.
b) Kombinasyon kavramının aşağıdaki temel özellikleri incelenir:
C(n,0)=C(n,n-r)
C(n,0)+C(n,1)+....+C(n,n)=2^n
toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.1.5 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
Pascal üçgenini açıklar. Pascal üçgeninin, aralarında Ömer Hayyam'ın da bulunduğu Hint, Çin, İslam medeniyetlerindeki matematikçi ve düşünürler tarafından Pascal'dan çok önceleri ele alındığı; bu çerçevede matematiksel bilginin oluşumunda farklı kültür ve bilim insanlarının rolü vurgulanır. toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.1.6 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Sıralama ve Seçme
Binom açılımını yapar. a) Binom açılımı Pascal üçgeni ile ilişkilendirilir.
b) Sadece iki terimli ifadelerin açılımı ele alınır.
c) Binom formülü ile ilgili örnekler yapılır ancak (ax+by)^n açılımında n ∈ N, a,b ∈ Q' şeklindeki örneklere yer verilmez.
toplama yöntemi  çarpma yöntemi  faktöriyel  permütasyon  tekrarlı permütasyon  kombinasyon  Pascal üçgeni  binom açılımı  
10.1.2.1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Basit Olayların Olasılıkları
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar. a) Örnek uzay, deney, çıktı kavramları eş olası durumlardan yola çıkılarak eş olası olmayan durumlar için de örneklendirilir ve tanımlanır.
b) Ayrık olay ve ayrık olmayan olay üzerinde durulur.
c) El Kindî ve Laplace'ın çalışmalarına yer verilir.
örnek uzay  olay  deney  çıktı  kesin olay  imkânsız olay  ayrık olay  ayrık olmayan olay  bir olayın tümleyeni  olasılık
10.1.2.2 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Sayma ve Olasılık
Basit Olayların Olasılıkları
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. a) Eş olası olan ve olmayan olayların olasılıkları hesaplanır.
b) Tümleyen, ayrık olay ve ayrık olmayan olay ile ilgili olasılıklar hesaplanır.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
örnek uzay  olay  deney  çıktı  kesin olay  imkânsız olay  ayrık olay  ayrık olmayan olay  bir olayın tümleyeni  olasılık
10.2.1.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. a) Fonksiyon kavramı açıklanır.
b) Sadece gerçek sayılar üzerinde tanımlanmış fonksiyonlar ele alınır.
c) İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabitfonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.
ç) İki fonksiyonun eşitliği örneklerle açıklanır.
d) f ve g fonksiyonları kullanılarak f+g, f-g, f.g.(f/g) işlemleri yapılır, ancak parçalı tanımlıfonksiyonlarda bu işlemlere girilmez.
e) Gerçek hayat problemlerine ve tablo-grafik kullanımına yer verilir.
fonksiyon  tanım kümesi  değer kümesi  görüntü kümesi  fonksiyonun grafiği  sabit fonksiyon  içine fonksiyon  örten fonksiyon  bire bir fonksiyon  eşit fonksiyon  birim fonksiyon  doğrusal fonksiyon  tek fonksiyon  çift fonksiyon  dikey (düşey) doğru testi  
10.2.1.2 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Fonksiyonların grafiklerini çizer. a) f(x) = ax + b şeklindeki fonksiyonların grafikleri ile ilgili uygulamalar yapılır.
b) Parçalı tanımlı şekilde verilen fonksiyonların grafikleri çizilir.27
c) f(x) = ax + b tipindeki fonksiyonların grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilerek a ve bkatsayıları ile fonksiyon grafiği arasındaki ilişki ele alınır.
fonksiyon  tanım kümesi  değer kümesi  görüntü kümesi  fonksiyonun grafiği  sabit fonksiyon  içine fonksiyon  örten fonksiyon  bire bir fonksiyon  eşit fonksiyon  birim fonksiyon  doğrusal fonksiyon  tek fonksiyon  çift fonksiyon  dikey (düşey) doğru testi  
10.2.1.3 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. a) Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri gösterilir.
b) Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x ekseni üzerinde tanımlı olduğu her bir noktadan y eksenineparalel çizilen doğruların, grafiği yalnızca bir noktada kestiğine (düşey/dikey doğru testi) işaret edilir.
c) Bir f fonksiyonunun grafiğinin y = f(x) denkleminin grafiği olduğu ve grafiğin (varsa), x eksenini kestiğinoktaların f(x) = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi olduğu vurgulanır.
fonksiyon  tanım kümesi  değer kümesi  görüntü kümesi  fonksiyonun grafiği  sabit fonksiyon  içine fonksiyon  örten fonksiyon  bire bir fonksiyon  eşit fonksiyon  birim fonksiyon  doğrusal fonksiyon  tek fonksiyon  çift fonksiyon  dikey (düşey) doğru testi  
10.2.1.4 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. fonksiyon  tanım kümesi  değer kümesi  görüntü kümesi  fonksiyonun grafiği  sabit fonksiyon  içine fonksiyon  örten fonksiyon  bire bir fonksiyon  eşit fonksiyon  birim fonksiyon  doğrusal fonksiyon  tek fonksiyon  çift fonksiyon  dikey (düşey) doğru testi  
10.2.2.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. a) Bir fonksiyonun bire bir ve örtenliği grafik üzerinde yatay doğru testiyle incelenir ve cebirsel olarak ilişkilendirilir.
b) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir fonksiyonun bire bir ve örten olup olmadığı belirlenir.
bileşke fonksiyon  fonksiyonun tersi  yatay doğru testi  
10.2.2.2 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. a) Bileşke işlemi, fonksiyonların cebirsel ve grafik gösterimleri ile ilişkilendirilerek ele alınır.
b) Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özelliğinin olduğu belirtilir, değişme özelliğinin olmadığıörneklerle gösterilir.
c) Parçalı tanımlı fonksiyonların bileşkesine girilmez.
bileşke fonksiyon  fonksiyonun tersi  yatay doğru testi  
10.2.2.3 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlar
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. a) Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için gerekli şartlar belirtilir.
b) Sadece bire bir ve örten doğrusal fonksiyonun tersinin grafiği çizilir; fonksiyonun grafiği ile tersiningrafiğinin y=x doğrusuna göre simetrik olduğu gösterilir.
c) Parçalı tanımlı fonksiyonların tersi verilmez
bileşke fonksiyon  fonksiyonun tersi  yatay doğru testi  
10.3.1.1 SAYILAR VE CEBİR
Polinomlar
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. a) Polinomun derecesi, katsayıları ve sabit terimi belirtilir.
b) Sabit polinom, sıfır polinomu ve iki polinomun eşitliği örneklerle açıklanır.
polinom  polinomun derecesi  polinomun katsayıları  polinomun baş katsayısı  polinomun sabit terimi  sabit polinom  sıfır polinomu  polinomun sıfırları  
10.3.1.2 SAYILAR VE CEBİR
Polinomlar
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. a) Bir P(x) polinomunun x – a ile bölümünden kalan P(a) dır. P(a) = 0 <=>x-a, p(x)'in bir çarpanı olduğu vurgulanır.
b) Polinomun sıfırı kavramı bölme işlemiyle ilişkilendirilir.
çarpan  özdeşlik  değişken değiştirme  rasyonel ifade  
10.3.2.1 SAYILAR VE CEBİR
Polinomlar
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. a) Ortak çarpan parantezine alma ve değişken değiştirme yöntemleri kullanılarak çarpanlara ayırmauygulamaları yapılır.
b) Tam kare, iki kare farkı, iki terimin toplamının ve farkının küpü, iki terimin küplerinin toplamı ve farkınaait özdeşlikler kullanılarak çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır.
c) ax^2+bx+c biçimindeki ifadeler çarpanlarına ayrılır.
çarpan  özdeşlik  değişken değiştirme  rasyonel ifade  
10.3.2.2 SAYILAR VE CEBİR
Polinomlar
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. a) Rasyonel ifade kavramı tanıtılır.
b) Çarpanları polinom olmayan ifadelerde çarpanlara ayırma uygulamalarına yer verilmez.
çarpan  özdeşlik  değişken değiştirme  rasyonel ifade  
10.4.1.1 SAYILAR VE CEBİR
İkinci Dereceden Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin tarihsel gelişim sürecine ve bu süreçte rol alan Brahmagupta, Harezmî ve Abdulhamid İbn Türk'ün çalışmalarına yer verilir. ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem  denklemin kökü  kökler toplamı  kökler çarpımı  diskriminant  karmaşık sayı  eşlenik  
10.4.1.2 SAYILAR VE CEBİR
İkinci Dereceden Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. a) ax^2 + bx + c biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam kare ve iki kare farkına ait özdeşlikler kullanılarakçarpanlara ayrılmasıyla ilgili uygulamalar yapılır.
b) Denklemlerin çözümünde farklı yöntemlerden (çarpanlara ayırma, tam kareye tamamlama, değişkendeğiştirme, iki kare farkı, diskriminant) yararlanılır.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir
ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem  denklemin kökü  kökler toplamı  kökler çarpımı  diskriminant  karmaşık sayı  eşlenik  
10.4.1.3 SAYILAR VE CEBİR
İkinci Dereceden Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ R) biçiminde ifade edildiğini açıklar. a)Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu durumlarda ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerinköklerinin bulunabilmesi için gerçek sayılar kümesini kapsayan yeni bir sayı kümesi tanımlama gereğiörneklerle açıklanır.
b) i^2= −1 olmak üzere bir karmaşık sayı a+ib (a,b ∈ R) biçiminde gösterilir.
c) Köklerin birbirinin eşleniği olduğu belirtilir.
ç) Karmaşık sayının eşleniği dışındaki özelliklere ve işlemlere girilmez.
ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem  denklemin kökü  kökler toplamı  kökler çarpımı  diskriminant  karmaşık sayı  eşlenik  
10.4.1.4 SAYILAR VE CEBİR
İkinci Dereceden Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. a) Sadece kökler toplamı ve çarpımı ile denklemin katsayıları arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.
b) Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi elde etme ile ilgili uygulamalara yer verilir.
ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem  denklemin kökü  kökler toplamı  kökler çarpımı  diskriminant  karmaşık sayı  eşlenik  
10.5.1.1 GEOMETRİ
Dörtgenler ve Çokgenler
Çokgenler
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. a) İçbükey çokgenlere girilmez.
b) Düzgün çokgenler hatırlatılır, iç ve dış açılarının ölçüleri bulunur.
c) Çokgenlerin köşegenleri ile ilgili özelliklere ve alan problemlerine yer verilmez.
çokgen  düzgün çokgen  köşegen  
10.5.2.1 GEOMETRİ
Dörtgenler ve Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. a) Dışbükey ve içbükey dörtgen kavramları açıklanır. (Bundan sonra dörtgen denildiğinde dış bükeydörtgen anlaşılmalıdır.)
b) Dörtgenin iç ve dış açılarının ölçüleri toplamı bulunur.
c) Dörtgenin çevresi üzerinde durulur.
dışbükey dörtgen  içbükey dörtgen  köşegen  çevre  alan  
10.5.3.1 GEOMETRİ
Dörtgenler ve Çokgenler
Özel Dörtgenler
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. a) Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid arasındaki hiyerarşik ilişkilere yerverilir.
b) Hiyerarşik ilişkiye göre her bir özel dörtgen kendi içerisinde; açı, kenar, köşegen ve alan özellikleribağlamında ele alınır.
c) Origami, tangram kullanılarak uygulamalar yapılır.
ç) Geleneksel mimaride kullanılan motif örneklerinde yer alan çokgen örneklerine yer verilir.
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
yamuk  ikizkenar yamuk  dik yamuk  paralelkenar  eşkenar dörtgen  dikdörtgen  kare  deltoid  
10.6.1.1 GEOMETRİ
Uzay Geometri
Katı Cisimler
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. a) Üçgen, dörtgen ve altıgen dik prizma/piramit ile sınırlandırılır.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
dik prizma  dik piramit  yükseklik  taban alanı  yüzey alanı  yanal alan  hacim  
Matematik-11
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
11.1.1.1 GEOMETRİ
Trigonometri
Yönlü Açılar
Yönlü açıyı açıklar yönlü açı  derece  dakika  saniye  radyan  esas ölçü  
11.1.1.2 GEOMETRİ
Trigonometri
Yönlü Açılar
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve saniyeden bahsedilir.
b) Derece ile radyan ilişkilendirilir,grada girilmez.
c) Açının esas ölçüsü bulunur.
yönlü açı  derece  dakika  saniye  radyan  esas ölçü  
11.1.2.1 GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. a) Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki temel özdeşlikler, oluşturulan benzer üçgenler yardımıyla incelenir.
b) Trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri incelenir.
c)Trigonometrik fonksiyonların açı değerlerine göre sıralanmasına yer verilir.
ç) + olmak üzere kpi/2 ± θ açılarının trigonometrik değerleri θ dar açısının trigonometrik değerlerinden yararlanarak hesaplanır.
trigonometrik fonksiyon  periyot  periyodik fonksiyon  
11.1.2.2 GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. a) Kosinüs teoremi,Pisagor teoreminden yararlanılarak elde edilir.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
trigonometrik fonksiyon  periyot  periyodik fonksiyon  
11.1.2.3 GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. a) Sinüs teoremi,iki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanındanyararlanılarak elde edilir.
b) Sinüs teoremi çevrel çemberle ilişkilendirilmez.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
trigonometrik fonksiyon  periyot  periyodik fonksiyon  
11.1.2.4 GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. a) y=sinx ve y=cosx fonksiyonları dışındaki fonksiyonların grafik çizimlerinde sadece bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
b) Periyodik fonksiyon tanımı verilir, trigonometrik fonksiyonların periyodik oldukları gösterilir.
c) f(x)=a.sin(bx+c)+k türündeki fonksiyonların grafikleri ve katsayılarının grafik üzerindeki etkileri ele alınır.
ç) Grafikleri yardımıyla trigonometrik fonksiyonların tek ya da çift fonksiyon olup olmadıkları belirlenir.
d) Sekant ve kosekant fonksiyonlarının grafiklerine yer verilmez.
trigonometrik fonksiyon  periyot  periyodik fonksiyon  
11.1.2.5 GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. Ters trigonometrik fonksiyonların grafiklerine yer verilmez. trigonometrik fonksiyon  periyot  periyodik fonksiyon  
11.2.1.1 GEOMETRİ
Analitik Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. analitik düzlem  iki nokta arasındaki uzaklık  doğrunun eğimi  eğim açısı  iki doğrunun paralelliği  iki doğrunun dikliği  
11.2.1.2 GEOMETRİ
Analitik Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. a) Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları buldurulur.
b) Bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları buldurulur.
analitik düzlem  iki nokta arasındaki uzaklık  doğrunun eğimi  eğim açısı  iki doğrunun paralelliği  iki doğrunun dikliği  
11.2.1.3 GEOMETRİ
Analitik Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. a) Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi tanımlanır.
b) Analitik düzlemde bir doğrunun denklemi oluşturulur.
c) Eksenlere paralel ve orijinden geçen doğruların denklemleri bulunur ve bulunan denklemlerin grafikleriyorumlanır.
ç) İki doğrunun birbirine göre durumları incelenir ve kesişen iki doğrunun kesişim noktası bulunur.
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
analitik düzlem  iki nokta arasındaki uzaklık  doğrunun eğimi  eğim açısı  iki doğrunun paralelliği  iki doğrunun dikliği  
11.2.1.4 GEOMETRİ
Analitik Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklık ile ilgili uygulamalar yapılır. analitik düzlem  iki nokta arasındaki uzaklık  doğrunun eğimi  eğim açısı  iki doğrunun paralelliği  iki doğrunun dikliği  
11.3.1.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. a) Grafiğin x ve y eksenlerini kestiği noktalar; fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan olduğu aralıklar; fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve bunların (verilen durum bağlamında) anlamları grafik üzerinden açıklanır.
b) Cebirsel ifade, grafik veya tablo ile verilen bir fonksiyonun belli bir aralıktaki ortalama değişim hızı hesaplanır. (kesenin eğimi, f(b)-f(a)/(b-a)) hesaplanır.
c) Fonksiyonun grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilir ve yorumlanır.
ortalama değişim hızı  
11.3.2.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. a) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası,eksenleri kestiği noktalar ve simetri ekseni buldurulur.
b) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası ile fonksiyonun en küçük ya da en büyük değeri ilişkilendirilir.
c) Fonksiyonun katsayılarındaki değişimin,fonksiyonun grafiği üzerine etkisi bilgi ve iletişimteknolojilerinden yararlanılarak yorumlanır.
ç) Biri tepe noktası olmak üzere iki noktası verilen veya biri y ekseni üzerinde olmak üzere üç noktası verilenikinci dereceden fonksiyon oluşturulur.
d) Bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumları incelenir.
ikinci dereceden fonksiyon  tepe noktası  parabol  simetri ekseni  
11.3.2.2 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. ikinci dereceden fonksiyon  tepe noktası  parabol  simetri ekseni  
11.3.3.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
Fonksiyonların Dönüşümleri
Bir fonksiyonun grafiğinden,dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. a) Tek ve çift fonksiyonların grafiğinin simetri özellikleri üzerinde durulur.
b) y=f(x)+b, y=f(x-a), y=f(x), y=kf(x), y=f(kx), y=-f(x), y=f(-x) dönüşümlerinin grafikleri bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak verilir.
öteleme  simetri  dönüşüm  
11.4.1.1 SAYILAR VE CEBİR
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak çizilen grafikler yardımıyla çözüm yorumlatılır öteleme  simetri  dönüşüm  
11.4.2.1 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. a) ax+b veya ax^2+bc+c şeklindeki ifadelerin çarpımı veya bölümü biçiminde verilen eşitsizliklerin çözüm kümesi buldurulur.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak çizilen grafikler yardımıyla çözüm yorumlatılır.
ikinci dereceden eşitsizlikler  
11.4.2.2 SAYILAR VE CEBİR
Fonksiyonlarda Uygulamalar
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. ikinci dereceden eşitsizlikler  
11.5.1.1 GEOMETRİ
Çember ve Daire
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde teğet,kiriş,çap,yay ve kesen kavramlarını açıklar. Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre durumları ele alınır. çember  merkez  yarıçap  çap  kiriş  teğet  kesen  yay  
11.5.1.2 GEOMETRİ
Çember ve Daire
Çemberde Açılar
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. a) Bir çemberde,kirişin orta dikmesinin çemberin merkezinden geçtiği ve bir kirişin orta noktasını çemberinmerkezine birleştiren doğrunun da kirişe dik olduğu gösterilir.
b) Bir çemberde kirişlerin uzunlukları ile merkeze olan uzaklıkları arasındaki ilişki üzerinde durulur.
merkez açı  çevre açı  teğet-kiriş açı  iç açı  dış açı  
11.5.2.1 GEOMETRİ
Çember ve Daire
Çemberde Açılar
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. a) Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir.
b) Sinüs teoreminin çevrel çemberin yarıçapı ile ilişkisi üzerinde durulur.
c) Pergel-cetvelden veya bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
teğet  teğet parçası  
11.5.3.1 GEOMETRİ
Çember ve Daire
Çemberde Teğet
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. a) Çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunluklarının eşit olduğu gösterilir.
b) Üçgenin iç teğet ve dış teğet çemberleri çizilir.
c) İki çemberin ortak teğetine girilmez.
ç) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir çember ve bu çembere dışındaki bir noktadan iki teğetçizilerek dışarıda alınan noktanın sürüklenmesi suretiyle ortaya çıkan durum ele alınır.
teğet  teğet parçası  
11.5.4.1 GEOMETRİ
Çember ve Daire
Dairenin Çevresi ve Alanı
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. a) Dairenin çevresi ve alanı ile ilgili uygulamalar yapılır.
b) Daire diliminin alanı ve yay uzunluğu bağıntıları buldurularak uygulamalar yapılır.
c) Archimedes'in çalışmalarına yer verilir.
ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
yay uzunluğu  daire  daire dilimi  
11.6.1.1 GEOMETRİ
Uzay Geometri
Katı Cisimler
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. dik dairesel silindir  dik dairesel koni  küre  ana doğru  tepe noktası  
11.7.1.1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Olasılık
Koşullu Olasılık
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. a) Olasılık konusunun tarihsel gelişim sürecinden bahsedilir.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
koşullu olasılık  bağımlı olay  bağımsız olay  bileşik olay  
11.7.1.2 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Olasılık
Koşullu Olasılık
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. Gerçek hayat problemlerine yer verilir. koşullu olasılık  bağımlı olay  bağımsız olay  bileşik olay  
11.7.1.3 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Olasılık
Koşullu Olasılık
Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar. a) Ağaç şemasından yararlanılır.
b) En fazla üç aşamalı olaylardan seçim yapılır.
c) "ve, veya" bağlaçları ile oluşturulan olayların olasılıkları hesaplatılır.
ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
koşullu olasılık  bağımlı olay  bağımsız olay  bileşik olay  
11.7.2.1 VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. deneysel olasılık  teorik olasılık  
Matematik-12
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
12.1.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel Fonksiyon
Üstel fonksiyonu açıklar. a) Üstel fonksiyonlara neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır.
b) Üslü ifadeler ve bunlarla yapılan işlemlerin özellikleri hatırlatılır.
c) Üstel fonksiyonların bire bir ve örten olduğu grafik yardımıyla gösterilir.
ç) a nın aldığı değerlere göre f(x) = ax fonksiyonunun grafiğinin değişimini incelemek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılır.
üstel fonksiyon
12.1.2.1. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Logaritma Fonksiyonu
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. logaritma fonksiyonu   doğal logaritma
12.1.2.2. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Logaritma Fonksiyonu
10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. logaritma fonksiyonu   doğal logaritma
12.1.2.3. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Logaritma Fonksiyonu
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. logaritma fonksiyonu   doğal logaritma
12.1.3.1. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. üstel denklem   logaritmik denklem
12.1.3.2. SAYILAR VE CEBİR
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. üstel denklem   logaritmik denklem
12.2.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. dizi   sonlu dizi   sabit dizi   aritmetik dizi   geometrik dizi   Fibonacci dizisi
12.2.1.2. SAYILAR VE CEBİR
Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. dizi   sonlu dizi   sabit dizi   aritmetik dizi   geometrik dizi   Fibonacci dizisi
12.2.1.3. SAYILAR VE CEBİR
Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. dizi   sonlu dizi   sabit dizi   aritmetik dizi   geometrik dizi   Fibonacci dizisi
12.2.1.4. SAYILAR VE CEBİR
Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer. dizi   sonlu dizi   sabit dizi   aritmetik dizi   geometrik dizi   Fibonacci dizisi
12.3.1.1. GEOMETRİ
Trigonometri
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. x
12.3.1.2. GEOMETRİ
Trigonometri
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. x
12.3.2.1. GEOMETRİ
Trigonometri
Trigonometrik Denklemler
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. trigonometrik denklem
12.4.1.1. GEOMETRİ
Dönüşümler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur. a) Öteleme, simetri ve dönme kavramları hatırlatılır.
b) Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x doğrusuna, bir doğruya göre simetrileri ve doğrunun noktaya göre simetrileri vurgulanır. Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez.
c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla öteleme, simetri ve dönme ele alınır.
dönüşüm   öteleme   dönme   dönme merkezi   dönme açısı   simetri   simetri merkezi   simetri ekseni
12.4.1.2. GEOMETRİ
Dönüşümler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer. a) Modelleme çalışmalarına yer verilir.
b) Doğadan ve mimari eserlerden örneklendirme yapılır.
dönüşüm   öteleme   dönme   dönme merkezi   dönme açısı   simetri   simetri merkezi   simetri ekseni
12.5.1.1. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Limit ve Süreklilik
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. a) Limit kavramı bir bağımsız değişkenin verilen bir sayıya yaklaşmasından hareketle, tablo ve grafikler yardımıyla açıklanır.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
c) Cauchy'nin çalışmalarına yer verilir.
bir noktada limit   sağdan limit   soldan limit   süreklilik
12.5.1.2. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Limit ve Süreklilik
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. a) Polinom, köklü, üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar içeren limit uygulamaları yapılır ancak sonucu ± ∞ olan limit durumlarına girilmez.
b) Sadece pay ve paydası çarpanlarına ayrılarak belirsizliğin kaldırılabileceği limit örneklerine yer verilir.
bir noktada limit   sağdan limit   soldan limit   süreklilik
12.5.1.3. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Limit ve Süreklilik
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. a) Fonksiyonun grafiği üzerinde sürekli ve süreksiz olduğu noktalar buldurulur.
b) Limitin tarihsel gelişiminden ve Salih Zeki'nin bu alana katkılarından bahsedilir.
c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla süreklilik uygulamaları yaptırılır.
bir noktada limit   sağdan limit   soldan limit   süreklilik
12.5.2.1. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. a) Anlık değişim oranı fizik ve geometri modellerinden yararlanılarak açıklanır.
b) Verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türev değeri ile o noktadaki teğetinin eğimi arasındaki ilişki üzerinde durulur.
c) Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan türevi ve sağdan türevi ile türev arasındaki ilişki açıklanır.>br>ç) f(x) = c,
anlık değişim oranı   teğetin eğimi   türev   sağdan türev   soldan türev
12.5.2.2. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. a) Bir fonksiyonun bir noktada türevli olması için gerek ve yeter şartları inceler.
b) Fonksiyonun türevli olmadığı noktalarla grafiği arasında ilişki kurulur.
anlık değişim oranı   teğetin eğimi   türev   sağdan türev   soldan türev
12.5.2.3. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar. anlık değişim oranı   teğetin eğimi   türev   sağdan türev   soldan türev
12.5.2.4. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. anlık değişim oranı   teğetin eğimi   türev   sağdan türev   soldan türev
12.5.3.1. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Türevin Uygulamaları
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. kritik nokta   ekstremum nokta   mutlak maksimum   mutlak minimum   yerel maksimum   yerel minimum
12.5.3.2. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Türevin Uygulamaları
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak grafik çizimine yer verilir ve yorumlanır. kritik nokta   ekstremum nokta   mutlak maksimum   mutlak minimum   yerel maksimum   yerel minimum
12.5.3.3. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Türevin Uygulamaları
Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer. a)Grafik çizimleri polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
kritik nokta   ekstremum nokta   mutlak maksimum   mutlak minimum   yerel maksimum   yerel minimum
12.5.3.4. SAYILAR VE CEBİR
Türev
Türevin Uygulamaları
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. Gerçek hayat problemlerine yer verilir. kritik nokta   ekstremum nokta   mutlak maksimum   mutlak minimum   yerel maksimum   yerel minimum
12.6.1.1. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirsiz İntegral
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. a) Belirsiz integral alma kuralları n≠ -1 olmak üzere ters türev   belirsiz integral   integral sabiti
12.6.1.2. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirsiz İntegral
Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar. ters türev   belirsiz integral   integral sabiti
12.6.2.1. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar. a) Gerçek hayatta karşılaşılan ve değeri alan formülleriyle hesaplanamayan alanların, uygun toplamların limiti olarak ifade edilebileceği açıklanır.
b) Polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
Riemann toplamı   belirli integral
12.6.2.2. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar. Riemann toplamı   belirli integral
12.6.2.3. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. Parçalı fonksiyonların belirli integraline yer verilir. Riemann toplamı   belirli integral
12.6.2.4. SAYILAR VE CEBİR
İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Belirli integral ile alan hesabı yapar. a) İki fonksiyonun grafikleri arasında kalan sınırlı bölgenin alanı hesaplanır.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
Riemann toplamı   belirli integral
12.7.1.1. GEOMETRİ
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. a) çemberin genel denklemi   çemberin standart denklemi
12.7.1.2. GEOMETRİ
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. a) Doğru ile çemberin varsa kesişim noktaları bulunur.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
çemberin genel denklemi   çemberin standart denklemi